News

อ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมทางด้านโลหะวิทยา
04 Jun 2013-02 Dec 2013

อ.ดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยมทางด้านโลหะวิทยา รุ่นใหม่ ประจำปี 2555 ในงาน TMETC 6 การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน หนองหอย จังหวัดเชียงใหม่