News

อ.ดร.อรทัย จงประทีป อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Best Young Researcher Presentation Award
13 Dec 2012-01 Dec 2012

อ.ดร.อรทัย จงประทีป อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Best Young Researcher Presentation Award ในการประชุมวิชาการ The 8 th  Asian Meeting on Ferroelectrics เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยอายุต่ำกว่า 40 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการผลิตและนำเสนอผลงานวิจัยที่ส่งผลถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน Ferroelectrics

โดยการประชุมมีนักวิจัยจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกเข้าร่วม เช่น ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เยอรมันนี แคนาดา สหราชอาณาจักร เป็นต้น ร่วมส่งผลงานวิจัยกว่า 450 งานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 9-14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม อมารี ออร์คิด พัทยา